Angielski w pigułce: phrasal verbs w negocjacjach

Nauka phrasali jest jak bieg przez płotki. Jest trudna, ale wymaga po prostu solidnego treningu. Oto porcja phrasal verbs przydatna w sytuacjach negocjacji.

Nauka phrasali jest jak bieg przez płotki. Jest trudna, ale wymaga po prostu solidnego treningu. Dziś porcja phrasal verbs przydatna w sytuacjach negocjacji.

Sit in and join in

Przed spotkaniem nasz przełożony może nas poprosić, żebyśmy dołączyli do spotkania, mówiąc:

Joanna, I’d like you to sit in (= attend, without making a contribution) on tomorrow’s meeting. I think you’ll find it interesting.

Jeśli będzie chciał, żebyśmy brali aktywny udział w spotkaniu, może dodać:

Feel free to join in (= participate) at any time and share any ideas you may have.


Come around (Come round)

Znaczenie tego zwrotu jest zbliżone do “change one’s mind” (zmienić zdanie), zwłaszcza jeśli, na początku było się przeciwnym jakiejś propozycji. Uwaga! „Come round” może też być także używanie w znaczeniu „to be persuaded” (przekonać kogoś), co jak wiemy, w negocjacjach na pewno się nam przyda.

Przykłady:

 • I wasn’t convinced at first, but I’ve come around to their way of thinking. They’re very persuasive!
 • Don’t worry about Tom. He’ll come round to our side eventually.

Point out

Znaczernie „point out” to „wspomnieć, powiedzieć”, ale jeśli użyjesz tego phrasal verb na bank zrobisz większe wrażenie na swoich anglojęzycznych kolegach. „Point out” to wyższy stopień wtajemniczenia językowego, bo jego dodatkowe znaczenie to “emphasize something” (= położyć nacisk na coś).

Przykłady:

 • Cassie pointed out a number of mistakes in the report, and asked them to correct it.
 • I think I should point out just how risky this is.

Polish off

Jeśli przygotowałeś prezentację na ważne spotkaniem, na pewno potrzebujesz ją przejrzeć ostatni raz i poprawić wszystkie drobne błędy. Takie ostatnie wygładzenie prezentacji pozwoli wyłapać literówki i wysłać bezbłędny dokument.

Przykład:

 • He polished off his presentation before finally sending it to his colleagues..

Rule out and turn down

“Rule out” znaczy po prostu “wykluczyć” (=exclude from the option), a “turn down’ – “odrzucić” (=reject, refuse, dismiss). Oba te zwroty na pewno przydadzą w niejednej sytucji negocjacji.

Przykłady:

 • We can’t rule out this proposal, it could be good for us in the long term.
 • I think we should turn down his request. We simply can’t afford it at the moment.

Bring forward and put off

Bring forward and put off
Oba te phrasale dotyczą przesuwania dat spotkania, ale „bring forward” znaczy „przenieść spotkanie na wcześniejszy termin”, a „put off” – „na późniejszy”.

Przykłady:

 • The meeting has been brought forward to this Thursday instead of next week.
 • We had to put the meeting off due to an emergency.
 • We had to put the meetingback a week after our chief negotiator got sick. (British English)

Draw up

Podczas negocjacji padają ustalenia, które są nastęnie „spisywane” (= drawn up). Uwaga! Ten phrasal verb musi być użyty z dopełnieniem, czyli rzeczownikiem.

Przykłady:

 • Now that we have agreed on the details, I’ll have our legal team draw up a contract and send it to you tomorrow.
 • That’s settled. Let’s get everything drawn up, then I suggest we go for dinner to celebrate.