Audyt językowy

audyt językowy

Skuteczna ocena sprawności językowej pracowników

Audyt językowy może być przeprowadzony w ramach jednorazowego procesu. Dokonywany regularnie, pokazuje dynamikę rozwoju sprawności językowej w organizacji.

Efektywne zarządzanie personelem

Przy rekrutacji, audyt językowy pozwala na zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach językowych, bez ponoszenia przez firmę dodatkowych kosztów.

Efektywne zarządzanie personelem

Ocena umiejętności językowych pracowników firmy to narzędzie, które daje informacje potrzebne do efektywnego zarządzania personelem.

Wydatki szkoleniowe pod kontrolą

Audyt umożliwia planowanie polityki w zakresie szkoleń językowych i racjonalne zarządzanie budżetem szkoleniowym całej firmy.