Motywacja czy monitoring, czyli jak skutecznie nauczyć pracowników języka

Jak wybrać zajęcia dla pracowników, żeby przyniosły oczekiwane rezultaty, a pracownicy byli z lekcji zadowoleni i chętnie w ich uczestniczyli? Przeczytaj nasz krótki przewodnik.

Jak wybrać zajęcia dla pracowników, żeby przyniosły oczekiwane rezultaty, a pracownicy byli z lekcji zadowoleni i chętnie w ich uczestniczyli? Przeczytaj nasz krótki przewodnik.

Dobra motywacja to klucz do sukcesu

Zanim zorganizujemy kurs językowy dla swoich pracowników, warto zadać sobie pytanie, czy uczestnicy są dość dobrze zmotywowani do nauki języka i czy będą się regularnie uczyć? Jeśli pracownik sam zapisał się na kurs, to na pewno ma motywację do nauki, ale zupełnie inna sytuacja ma miejsce, kiedy kurs jest propozycją działu kadr na podniesienie kwalifikacji pracownika. Warto wtedy przedstawić pracownikowi listę korzyści. Być może Wasza firma właśnie wchodzi na rynki zagraniczne i kontakt w języku obcym będzie konieczny?

Najpierw dobrze samemu się zastanowić, jak dobrze zmotywować pracownika do nauki języka. Bo odpowiedni motor do nauki języka to już połowa sukcesu. To właśnie dobra motywacja wpływa na podejście do nauki i zaangażowanie, a tym samym na rezultaty i skuteczność kursu.

Systematyczność i frekwencja

Obie te cechy są wysoce pożądane w nauce języka obcego. Bez systematyczności nie ma cudów. Nawet krótkie, ale regularne lekcje, przynoszą lepsze efekty niż kilkugodzinna nauka raz w tygodniu albo jednodniowy kurs raz w miesiącu.

Dlatego ważne jest, aby zadbać o regularność zajęć językowych: optymalnie dwa razy w tygodniu oraz samodzielna, codzienna praca każdego uczestnika. Bo jak wiadomo, sama obecność w zajęciach nie wystarczy: przy nauce języka konieczne są powtórki i dyscyplina.

Niemniej ważna jest frekwencja na zajęciach. Jasne, że 100% obecność w sytuacji kiedy pracownika ma dużo zajęć jest niemożliwa, ale w sytuacji kiedy pracownik stale nie pojawia się na zajęciach („bo za to płaci firma”), warto pomyśleć o ustaleniu zasad przed rozpoczęciem kursu. Można wprowadzić regułę, że firma płaci za szkolenie językowe, jeśli pracownik uczestniczy w 70% zajęć. Oczywiście, zdarzają się sytuacje losowe, niemniej jednak na pewno będzie to dodatkowa mobilizacja dla pracowników do „nieodpuszczania sobie”.

Monitoring postępów

Jak najlepiej sprawdzać rezultaty? Mamy już wybrany kurs językowy, zmotywowanych pracowników i ustalony program. Czuwamy nad systematycznością i frekwencją (w naszej aplikacji można monitorować aktywność uczestników). Skąd jednak wiadomo, że nauka przynosi oczekiwane wyniki? To proste. Wystarczy, że przed rozpoczęciem kursu ustala się z organizatorem sposób monitorowania, np. dzięki raportom miesięcznym. W ten sposób wiemy, co się dzieje na zajęciach, jaki zakres materiału został przerobiony, można też sprawdzić frekwencję pracownika, a także jego postępy w nauce. Dzięki temu można sprawdzić, czy kurs spełnia swoje założenia i czy przynosi oczekiwane rezultaty.