Intensywny kurs językowy Mini Power Track

Kursy intensywne to tygodniowe szkolenia językowe, dzięki którym w stosunkowo krótkim czasie można osiągnąć znacznie więcej. Oferowane w czterech dogodnych formatach czasowych są skutecznym rozwiązaniem potrzeb językowych przy użyciu sprawdzonej metody.

Co to jest Mini Power Track Programme?

Mini Power Track to dwudniowe, sobotnio-niedzielne, intensywne szkolenia językowe (16 godzin zegarowych) odbywające się w godzinach 9.30 – 17.30.

Dla kogo?

Ten kurs jest kierowany do tych, którzy doceniają ważność sprawnego posługiwania się narzędziem biznesowym, jakim jest język obcy, a którym napięty grafik zawodowy w firmie uniemożliwia pracę nad językiem w czasie tygodnia.

Mini Power Track to kurs, który pozwala na intensywną pracę nad podniesieniem swoich umiejętności językowych w bardziej zrelaksowanej atmosferze weekendu. Na lunch uczestnicy wychodzą do jednej z okolicznych restauracji tak by w mniej formalnej atmosferze porozmawiać z towarzyszącym lektorem w języku docelowym.

Nauka przed, w trakcie i po kursie

Nauka rozpoczyna się tydzień przed kursem od przesłania zadania przedkursowego, którego celem jest przygotowanie i skoncentrowanie uczestników na tematyce szkolenia.

Program szkolenia Mini Power Track dostosowujemy do indywidualnych potrzeb jego uczestników. Dlatego przed kursem przeprowadzamy skrupulatną analizę potrzeb dokonywaną dwuetapowo: na podstawie testu biernej znajomości języka w wygodnej formie on-line i rozmowy, w której jest oceniana praktyczna skuteczność komunikacji.

Grafik zajęć w trakcie trwania kursu urozmaicony jest krótkimi okresami samodzielnej pracy, które służą do konsolidacji materiału i dają możliwość złapania drugiego oddechu przy filiżance kawy lub herbaty.

Lunch uczestnicy szkolenia językowego spożywają w jednej z okolicznych restauracji w towarzystwie lektora, pozwala to poćwiczyć umiejętności językowe w mniej formalnych okolicznościach.

Ostatnim akcentem kursu językowego jest zadanie pokursowe, które motywuje do dalszej nauki i umożliwia konsolidację zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Więcej informacji o kursie mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do siedziby naszej firmy znajdującej się w Warszawie.

Dostępne języki

angielski dla firm
rosyjski dla firm
niemiecki dla firm
hiszpański dla firm
francuski dla firm
włoski dla firm