Regularne kursy językowe dla firm – Warszawa

Kursy regularne

Kursy regularne to tradycyjnie najchętniej i najczęściej stosowana forma poprawy sprawności językowej. Cotygodniowe spotkania z lektorem to sposób na systematyczną i stopniową poprawę kompetencji językowej. Najczęściej stosowany format zajęć to spotkania dwa razy w tygodniu, każdorazowo po 90 minut.

Język angielski dla firm

Największym i niesłabnącym powodzeniem cieszy się język angielski dla firm, który jest głównym językiem uczonym w większości korporacji. To, że tyle kursów językowych jest dedykowanych w każdej firmie angielskiemu znajduje odzwierciedlenie w dużym i doborowym gronie naszych lektorów polskich i native speaker’ów – nauczycieli o wyjątkowych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Platforma Komunikacyjna

Aby na bieżąco monitorować szkolenie językowe nasi klienci mają do dyspozycji Platformę Komunikacyjną – łatwe i wygodne narzędzie dostępne za pomocą loginu i hasła z dowolnego komputera.

Platforma Komunikacyjna to portal informacji o szkoleniu, który na bieżąco pokazuje obecność uczestników, wyniki testów, zawartość lekcji ale także miejsce gdzie można sprawdzić informacje o poziomie zaawansowania poszczególnych osób i grup szkoleniowych, dniach i godzinach odbywania zajęć, nauczycielach i programach kursu.

Platforma pozwala także na generowanie i drukowanie raportów w podziale na grupy i poszczególnych uczestników w wybranych okresach, które pokazują wyniki testów i procentową obecność na lekcjach.

Przed kursem

Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest poddany testowi kompetencji językowej (Placement Test), który weryfikuje jego wiedzę i sprawność językową. Dla wygody jest on przeprowadzany on line i można go wykonać z dowolnego komputera, w pracy lub w domu. Jest to każdorazowo unikalny, losowo generowany z puli zestawów test a jego wykonanie zajmuje maksymalnie 45 minut.

Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o jasno wyznaczone i realistyczne cele tak, by umiejętności nabyte w trakcie szkolenia można było szybko użyć w środowisku zawodowym. Kursy dla firm realizowane są zgodnie z programem, który szczegółowo ilustruje sposób osiągnięcia postawionych celów.

W trakcie szkolenia

W trakcie szkolenia językowego metodycy Language Business regularnie i skrupulatnie nadzorują proces uczenia. Aby zmaksymalizować efekty szkolenia i zmotywować uczestników do nauki w trakcie kursu językowego prowadzimy regularne sprawdziany wiedzy. Sprawdziany wiedzy mają także na celu pokazanie, w jakim stopniu zostały zrealizowane cele kursu wyznaczone przed jego rozpoczęciem.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia jezykowego są dostępne na naszej Platformie Komunikacyjnej - portalu dla firm, lektorów i uczniów, na której można na bieżąco sprawdzić obecność pracowników na zajęciach, wyniki testów, program kursu oraz informacje o tym co zostało zrealizowane w trakcie każdej lekcji.

Ewaluacja nauki

Po zakończeniu kursu językowego każdy z uczestników otrzymuje Raport o Postępach, w którym szczegółowo można prześledzić poprawę sprawności językowej, jaką pracownik osiągnął w obrębie poszczególnych umiejętności takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie.

Każdy raport zawiera także informacje o obecności uczestnika na zajęciach oraz procentowe wyniki testu z realizacji postawionych celów. W końcowej części umieszczamy najchętniej czytany przez słuchaczy element raportu – informacje o tym, co w trakcie kursu udało im się osiągnąć i jakie są rekomendacje na przyszłość.

Angielski jest obecnie niezbędnym narzędziem komunikacyjnym w każdej firmie, dlatego inwestując w kurs językowy inwestujesz w rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Dostępne języki

angielski dla firm
rosyjski dla firm
niemiecki dla firm
hiszpański dla firm
francuski dla firm
włoski dla firm